Wuběr rěčow:

Termine und Formulare

 

 

Zawrjenske časy žłobika a pěstowarnje:

 

31.05.2019: Dźeń po Božim spěću

20.06.2019: Bože ćěło – swjaty dźeń

29.07. – 16.08.2019: "lěćne prózdniny" w pěstowarni
"lěćnych prózdninach" zarjaduje so w nuznych padach lěćna skupina (wotewrjenske časy: 6.30 ‑16.00 hodź.).

pjatk, 29.3.2019: porjeńšenje zahrodki (prošu do lišćiny zapisać)


štwórtk, 18.4.2019: Zeleny štwórtk - nyšpor


štwórtk, 2.5.2019: mejestajenje


pjatk,  10.5.2019: popołdnjo z maćerjemi a mejemjetanje wot 15.00 hodź.


srjeda, 29.5.2019: swjećimy “dźeń dźěsća” 

 


Dalše terminy namakaće we wuwěškach.

  • Přizjewjenje za žłobik a a pěstowarnju / Krippe-, Kindergarten-Voranmeldung [PDF]
  • Přizjewjenje za hort / Hort-Voranmeldung [PDF]
  • Změna / Änderung [PDF]
  • Wotzjewjenje / Abmeldung [PDF]

Pokiwy wužiwanja

Po składowanju (download) a wotewrjenju formulara w formaće PDF, móže so w nim indiwiduelnje dźěłać. Wužiwaće-li program Adobe Acrobat Reader, to steji wam na přikład pytanska funkcija pod menijowym dypkom "Bearbeiten / Suchen" abo přez tastowu kombinaciju "STRG" a "F" k dispoziji.

  • Domowy porjad / Hausordnung [PDF]